logovam
Pearls & Roses ondersteunt het project van Stichting VAM door kleding te schenken om deze door Stichting VAM om te laten zetten naar materialen voor de Stichting.

 

Een mobiele school voor Mali

Stiching VAM en Stichting Djenné werken samen om een aantal vrouwen-projecten in Mali te ondersteunen. Zo wordt met onze ondersteuning en Nederlandse fondsen op dit moment een school voor vrouwen gebouwd in Bandiagara. Op deze school krijgen vrouwen vakonderwijs en zullen op termijn verschillende bedrijfjes gestart worden: restaurant, klussenbedrijf, cybercafé, hotel, vuilnisophaaldienst, winkel en een boerderij. De bedrijfjes zijn leer/werkbedrijven.

Met ondersteuning van MIVA heeft Stichting VAM een bus kunnen kopen. (zie onderstaande foto) De bus is al ingericht als leslokaal, er kunnen ongeveer 20 vrouwen les in krijgen. Deze bus gaat dienen als schoolbus voor de vrouwen in de afgelegen dorpen om bais onderwijs te volgen, dat geeft deze vrouwen de mogelijkheid om in te stromen in de vakopleidingen in de stad Bandiagara.

Stichting Djenne is op dit moment een school aan het bouwen voor de straatkinderen in Djenné. Op dit moment worden er 3 lokalen gerealiseerd waar vanaf oktober 150 kinderen naar school kunnen. Stichting Djenné onderzoekt met stichting VAM of het mogelijk is om in deze lokalen in de weekenden of 's avonds vrouwen les te geven. Kortom wanneer de kinderen uit school komen de school beschikbaar stellen voor volwassenenonderwijs.

 

Promotietour

Blog_Schoolbus
De bus is op 6 februari 2012 naar Mali vertrokken ( in karavaan).
Van 15 augustus 2011 tot 15 januari 2012 is deze bus met bekende en onbekende Nederlanders zo'n 3 a 4 dagen per week op zoek gegaan naar vriendinnen voor ons project.

  

Wat willen we met de promotietour ?

De bedoeling is dat we de projecten in Mali onder de aandacht brengen van een groter publiek én financiën werven voor Vrouwenvakscholing in beide steden in Mali.
De bus gaat op bezoek bij: landelijke, regionale en lokale overheden, een aantal belangrijke fondsen, vrouwenbedrijven, katholieke plattelandsvrouwen, Soroptimisten, Rotaryclubs, indigovrouwen, BPW nl. festivals, museum voor de vrouw etc. Soms zal daarbij een bekende Nederlander aanwezig zijn in de bus die onze promotie kracht bij gaat zetten, soms zal daar pers bij aanwezig zijn.
Tevens zullen er in de bus producten uit Mali verkocht worden. En als klapper op de vuurpijl gaan we een vriendinnenpakket verkopen op de bus.
Wat verwachten wij van de gastvrouwen?
- promotie van onze projecten
- verkopen van de producten
- ontvangen van bezoekers
Als je je opgeeft als gastvrouw zullen we je goed “inwerken” op het project

Groet,

Marie Antoinette de Veth stichting VAM